House rules

 • The minimum age to enter Shelter is 21. Shelter holds the right to ask visitors to present a valid ID.
 • Visitors of Shelter may be searched. Refusal to cooperate can result in the denial of access to the club.
 • It is not allowed to take glass outside of the club premises, or take your own consumptions inside of the club.
 • Violent behaviour, discrimination or unwanted intimacies will not be tolerated.
 • The use or possession of a firearm or other weaponry is strictly prohibited.
 • Consumption, trade or possession of hard drugs is strictly prohibited.
 • Smoking is only allowed in the designated smoking areas.
 • The possession of soft drugs (weed or hash) is permitted; up to a maximum of 5 grams. Soft drugs may only be consumed in the designated smoking area.
 • It is not allowed to take photos or videos with professional photography equipment.
 • Shelter utilizes a non-flash policy. Visitors who are caught taking cell phone pictures using flash can be forced to exit the premises by a member of the security team and/or club staff.
 • It is not allowed to publish photo or video footage without permission.
 • By entering Shelter you automatically agree to the recording and use of security camera footage by A’DAM Six Senses B.V. and its media partners.
 • It is not allowed to hand out advertising or any form of promotional material to Shelter’s visitors either before, during or after an event. Possible cleaning costs for such activities will be recovered from the person in question.
 • Shelter and its partners are not responsible for damage to, or theft of property of visitors.
 • It is mandatory to follow directions of Shelter’s security team and club staff.
 • Do not cause any noise- or other kind of disturbance to our neighbours after leaving Shelter.
 • Trespassing any of the above house rules can result in either denied access to Shelter, without restitution of the ticket money paid by trespasser.
 • Shelter holds the right at all times to deny access to anyone, whether in possession of a presale ticket or not. Reasons for denying acces may include – but are not limited to – appearing with a large group, a lack of knowledge regarding the musical program, a visible state of inebriation, formal or inappropriate/offensive attire or a misplaced attitude.

Huisregels

 • Bezoekers dienen minimaal 21 jaar of ouder te zijn. Ter controle kan er worden gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs.
 • Bezoekers van Shelter mogen gefouilleerd worden. Bij weigering kan toegang tot Shelter worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om glazen mee naar buiten te nemen of eigen consumptie mee te nemen naar binnen.
 • Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Het gebruiken en/of het in bezit hebben van een wapen is ten strengste verboden.
 • Het nuttigen, verhandelen en/of in bezit hebben van hard drugs is ten strengste verboden.
 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.
 • Het bezit van soft drugs (enkel wiet of hasj) is toegestaan tot een maximum van 5 gram. De consumptie hiervan is enkel toegestaan in de daartoe bestemde rookruimte.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s en/of video opnames te maken met professionele apparatuur.
 • Het is in Shelter niet toegestaan om foto’s te maken met gebruik van flits op mobiele telefoons. Onderschepte pogingen tot het nemen van flash foto’s kunnen resulteren in verwijdering uit de club.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming beeldmateriaal en/of geluidsopnames
te publiceren.
 • Door Shelter te betreden wordt automatisch ingestemd met beeldregistratie en gebruik van deze beelden door A’DAM Six Senses B.V. en haar mediapartners.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor, tijdens en na een evenement  reclamematerialen uit te delen en schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 • Shelter en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van
de bezoekers of diefstal hiervan.
 • Het is verplicht de aanwijzingen van de beveiliging of medewerkers van Shelter op te volgen.
 • Bezorg de buren geen overlast als u hier weggaat.
 • Overtreding van deze huisregels kan weigering of uitzetting tot gevolg hebben zonder restitutie van een eventueel entreebewijs.
 • Shelter behoudt zich ten alle tijden het recht om bezoekers, zowel degene met een presale ticket als zonder presale ticket, de toegang te ontzeggen. Redenen voor ontzegging van toegang houden onder andere in – maar beperken zich niet tot – verschijnen met een grote groep, een gebrek aan kennis van het muzikale programma, zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen, het dragen van formele of ongepaste danwel aanstootgevende kleding of een misplaatste houding.